News


Anfängerkurs
Do. 20-21.15, Studio Grundsteingasse 39, 1160
Info u. Anmeldung: ryandertal@proton.me

Ab 5. Kyu
Di. 19.15 – 20.45, Volksschule Märzstraße, 1140
Sa. 10-12.00, Weiglgasse 19, 1150

Kinder / Jugend

Di. 17.00-18.00, Weiglgasse 19, 1150 (6-12 Jahren)
Do. 16.30-17.30, Studio Grundsteingasse 39, 1160 (8-14 Jahren)

Ki Dojo wien

Shin Shin Toitsu Do (Ki No Kenkyukai) – aktuell einziger Ki Aikido Dojo in Österreich.

Link: toitsu.de